Stichting Fondswerving

Hoe is de stichting ontstaan en wat is het doel van de stichting?

Stichting Fondswerving Kerkzaal Oosterboer heeft als doel de Oecumenische gemeenschap in Meppel en omstreken financieel te ondersteunen en zo de Oecumenische manier van geloven levend te houden en mogelijk te maken.
De stichting is ontstaan toen Oecumenische Gemeente het Erfdeel eind jaren ’80, begin jaren ’90 op zoek was naar een nieuwe kerkzaal. De stichting heeft toen een belangrijke financiële bijdrage kunnen leveren aan de inrichting van de kerkzaal. Zo hebben wij destijds de inventaris aangekocht.
Tegenwoordig maakt de stichting het onder meer financieel mogelijk dat de Oecumenische gemeente het Erfdeel de kerkruimte in Het Erf kan huren. Ook helpen wij financieel bij noodzakelijke investeringen voor het Erfdeel, zoals technische apparatuur.
Wij kunnen bijdragen leveren aan alle materiële voorzieningen die nodig zijn voor een Oecumenische geloofsgemeenschap en aan alle andere voorzieningen die daar een positieve bijdrage aan leveren. Waaronder ook het aangaan van arbeidscontracten.

Hoe komt de stichting aan geld om te ondersteunen?

Stichting Fondswerving Kerkzaal Oosterboer krijgt al haar middelen vanuit giften. Deze giften komen vooral van mensen die zich betrokken voelen bij het doel van de stichting. Bijvoorbeeld door het doen van een donatie. Of door het doen van schenkingen of opnemen van de stichting in hun testament.
De stichting heeft een ANBI-status, waardoor (onder voorwaarden) de giften aftrekbaar zijn voor de Inkomstenbelasting.

Een gift doen

Wilt u een gift aan de stichting doen? Dit kan door het overmaken van een bedrag op rekeningnummer
NL 32 RABO 0337 5123 37
ten name van Stichting Fondswerving Kerkzaal Oosterboer.

Wilt u een periodieke schenking aan de stichting doen? Neem dan contact met ons op.
Meer informatie over periodieke schenkingen kunt u vinden op:
anbi.nl/periodiek-schenken